Speeches

Een speech is een uitstekend middel om een visie op een groep mensen over te brengen en een appel op hen te doen. Meestal gebeurt dit live, waardoor de speech op de toehoorders een flinke impact kan hebben.

Voor een maximaal effect moet u de speech goed voorbereiden, waarbij ik als speechschrijver kan helpen. Het gaat onder meer om het bepalen van uw boodschap voor het publiek en het onder woorden brengen hiervan. Maar ook over hoe u het overbrengt.

Bij het voorbereiden gaat het erom antwoorden te krijgen op vragen als:

  • Wie zijn aanwezig?
  • Wat wil ik overbrengen?
  • Wat weten ze al, wat nog niet?
  • Wat zijn hun overtuigingen?
  • Wat moeten ze onthouden?

Bij uitwerken van de speech komt vragen aan de orde als:

  • Hoe maak ik mijn toehoorders aan begin van mijn speech nieuwsgierig?
  • Hoe maak ik mijn betoog helderder en krachtiger, met welke metaforen en stijlmiddelen?
  • Hoe kan ik klinkend afsluiten?

Vaak ervaren sprekers het houden van een monoloog als ongemakkelijk. Ze komen pas los bij het beantwoorden van vragen uit het publiek na afloop van de toespraak. Maar met een aantal ‘trucs’ kunt u ervoor zorgen, dat u meteen al aan het begin van uw toespraak een goed contact met uw publiek heeft.

Ik kan u in diverse stadia van het voorbereiden van de speech helpen. Belangrijk is om meteen aan het begin van de voorbereiding een gesprek te hebben, ook al is het maar kort. Als speechschrijver heb ik aan een half woord genoeg om te weten welke kant u met uw toespraak op wilt gaan en waar u de accenten wilt leggen. Het is immers uw speech, waarmee u goed over het voetlicht wilt komen!